Pro koupelnu.cz - eshop koupelnového studia

Zapomenuté heslo |Registrace
Nákupní košík
Počet položek: 0 ks
Celkem: 0 Kč
KošíkObchodní podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy v Kč včetně DPH, pokud není stanoveno jinak.

Minimální výše objednávky je 1000,- Kč vč. DPH.

Provozovatelem e-shopu je: Petr Slavík – BRAVEA, IČ 49107569, Chelčického 1228 , Roudnice nad Labem.

Bankovní spojení: 78-4681160277/0100 Komerční banka, a.s.

 

Obchodní podmínky pro e-shop od 1.1.2014
26.12.2014
Bohužel se nám k dnešnímu dni nepodařilo nalézt aktualizované vzorové obchodní podmínky s ohledem na nový občanský zákoník. Budeme zdroje dále sledovat. Níže přikládáme dostupné informace o změnách a odkazy na zdroje.
Nové vzorové podmínky dosud nezveřejnila ani Asociace pro elektronickou komerci APEK:
http://www.apek.cz/novinky-apek/novy-obcansky-zakonik-se-blizi-apek-radi-svym-clenum/
https://webtrh.cz/248372-obchodni-podminky-shop-2014


Podstatné - bez ohledu na různé novely, někdy těžko rozluštitelnou právní stylistiku, snažíme se zákazníkem vždy rozumně domluvit k jeho spokojenosti. Svědčí o tom i recenze našich zákazníků.

Z nejdiskutovanějšího - 14ti denní lhůtu pro vrácení zboží bez udání důvodu samozřejmě dodržujeme, nově zákon ukládá vrácení peněz do 14ti dnů. Beztak jsme dosud vraceli peníze obratem do pár dní. Jsem rádi, že vráceného zboží bez udání důvodu je zlomek procenta z objednávek, v roce 2013 bylo pouze pět případů.
Zdroje:
http://www.novinky.cz/finance/322809-od-ledna-se-meni-pravidla-pro-nakupovani-na-internetu.html
http://blog.shoptet.cz/novy-obcansky-zakonik-zmeny-ktere-se-dotknou-i-vaseho-e-shopu/
http://www.netdirect.cz/o-nas/novinky/legislativni-zmeny-tykajici-se-eshopu-v-roce-2014.aspx
 

Novinky.cz:
Od 1. ledna se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Dosud byla tato část sporná a nebylo jasné, jestli smlouva vzniká odesláním objednávky nebo až po jejím potvrzení. V praxi to znamená, že e-shop musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Povinnost potvrdit objednávku trvá.

Novinkou jsou i změny při řešení dodatků (odchylek), které byly zaslány s objednávkou. Příkladem takového dodatku je objednání produktu v barvě, která není v nabídce. Podle nového zákoníku je nutné je vyslyšet, pokud objednávku prodávající neodmítne.

Nově také nebude možné vymáhat smluvní pokutu, která je nyní většinou uvedena v obchodních podmínkách a již provozovatelé požadují po zákazníkovi, když například odmítne převzít objednané zboží. Nově je nutné ji sjednat samostatně telefonicky nebo písemně.

Odstoupení od smlouvy i po více než roce

Nový občanský zákoník upravuje i možnost odstoupení od smlouvy. Zákazník tak může učinit do 14 dní od převzetí zboží, tuto informaci je však nutné mu sdělit. Pokud není nikde tato doba uvedena, pak se lhůta prodlužuje na jeden rok a 14 dní. O možnosti odstoupení od smlouvy lze informovat i dodatečně, poté běží čtrnáctidenní lhůta, během které musí zákazník odeslat zboží zpět.

Odstoupení od smlouvy v praxi znamená, že kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání.

Současně lze nově cenu snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. E-shop však musí o tomto postupu zákazníka informovat. Prodávající také zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu platí kupující, který musí být poučen. V opačném případě to hradí prodávající.

Odstoupení od kupní smlouvy u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají, zůstává. Nově nemůže zákazník vrátit ani zboží, u kterého porušil hygienický obal.

Při reklamaci možnost slevy z kupní ceny

U reklamací prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z toho možné, lze odstoupit od smlouvy. Nově může prodávající nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné nově rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení zákazník může žádat odstranění vady či slevu. Odstoupit může pouze tehdy, pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

Shoptet.cz:
Na novém občanském zákoníku pracoval tým právníků více než deset let. Pracovaly na něm levicové i pravicové vlády a výsledkem je zákon s více než třemi tisíci paragrafů. Upravuje spoustu nejasností, zavádí některé novinky a mění některé termíny. Provozovatelů e-shopu se týká několik více či méně zásadních změn.
 
Kdy jste se vlastně dohodli?
Začněme novinkou, která na první pohled vypadá jako formalita. Od Nového roku se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Dosud byla situace nejasná (někdo tvrdil, že smlouva vzniká už odesláním objednávky, někdo, že až potvrzením). I přesto, že smlouva vzniká už odesláním objednávky, musíte její obdržení potvrdit!
 
V praxi to znamená, že zboží, které si u vás zákazník objedná, mu musíte dodat. Výjimkou je samozřejmě vyprodání zásob.
 
Musíte vyhovět přání zákazníka
Výraznou změnou prošly situace, kdy je objednávka odeslána s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky (například žádost o úpravu zboží připsaná do poznámky). Tento dodatek musí být podle nového zákoníku vyslyšen, pokud objednávku bez zbytečného odkladu neodmítnete. Pokud tedy například prodáváte pouze černé iPhony a zákazník do poznámky napíše, že chce bílý, máte povinnost dodat mu bílý. Chcete-li, je ale možné dodatek předem vyloučit. Doporučujeme přímo upravit obchodní podmínky.
 
Obchodních podmínek se týká i další novinka – možnost sjednání smluvní pokuty. Její zaplacení můžete požadovat například, odmítne-li zákazník převzít zboží. Od Nového roku je sice možné ji domluvit i ústně (například po telefonu), na základě nálezu Ústavního soudu však nesmí být uvedena v obchodních podmínkách. V reálném životě to tedy bude fungovat tak, že máte-li smluvní pokutu zanesenou ve smluvních podmínkách, nemůžete ji vymáhat. Můžete ji však sjednat telefonicky (při uzavírání objednávky) nebo písemně, například v posledním kroku před odesláním objednávky.
 
Odstoupení od smlouvy? Změny termínů i bič na podvodníky
Nový občanský zákoník mění i možnost odstoupení od smlouvy. Zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Tuto možnost mu musíte sdělit. Pokud mu ji nesdělíte, prodlužuje se lhůta pro odstoupení na 1 rok a 14 dní. Zákazníka je však možné o možnosti odstoupení od smlouvy informovat i dodatečně. Od této dodatečné informace má na odstoupení 14 dní. Novinkou spíše formální je fakt, že odstoupení od smlouvy platí, je-li odesláno do 14 dní od převzetí zboží (ne doručeno jako dnes).
 
Po odstoupení od smlouvy musí:
 
Zákazník vrátit zakoupené zboží do 14 dní.
Prodávající vrátit peníze do 14 dní. Není však povinen vrátit peníze dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.
Zákazník dostane zpět peníze v hodnotě kupní ceny zboží a nákladů na nejlevnější dopravu k němu. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující. O tom však musíte zákazníka informovat, jinak náklady na vrácení zboží hradíte vy.
 
Cenu můžete snížit o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním, pokud jste jako prodávající poučil zákazníka o možnosti odstoupení od smlouvy. Tato možnost se dostala do zákona kvůli podvodníkům, kteří e-shopy využívali jako půjčovny.
 
Stále platí, že není možné odstoupit od kupní smlouvy u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají. Nově nemůže zákazník vrátit ani zboží, u kterého porušil hygienický obal (například rozbalil koupený obvaz apod.).
 
To nejlepší na konec: Reklamace
Výraznou změnou prošel proces reklamace. Prodáváte-li zboží, zavazujete se, že bude při dobrém používání fungovat minimálně 2 roky. Jako prodejce ale můžete poskytnout i delší záruku. Pokud zboží neplní svůj účel, může jej zákazník reklamovat. Zákon, stejně jako nyní, definuje dvě situace:
 
První se týká jakosti při převzetí. Zde se jedná o situaci, kdy prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zákazník může žádat výměnu nebo opravu. Na výměnu má nárok, pokud nejde o nepřiměřený požadavek (to znamená, že závadu nelze odstranit nějakým jednoduchým úkonem, jakým je například utažení šroubku). Není-li oprava či výměna možná, může zákazník od smlouvy odstoupit. Nově je také možné hned při výskytu vady žádat poskytnutí slevy z kupní ceny.
Druhá jsou takzvaná práva z vadného plnění – tedy to, že se u zakoupeného zboží v záruční době vyskytla vada. Tato změna je patrně nejkomplikovanější. Nově totiž posuzujeme, zda je vada, která se na koupeném výrobku do dvou let vyskytne, podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy. O pomyslné hranici budou patrně muset rozhodovat soudy. Co vám můžeme říci už teď?
U podstatného porušení smlouvy si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo mu stačí jenom sleva.
U nepodstatného porušení smlouvy je možné žádat odstranění vady nebo slevu. Odstoupit zákazník může, pokud vy závadu odmítnete odstranit, nebo to nestihnete včas.
Dokud zákazník nepožádá o slevu nebo nebude chtít odstoupit, můžete slovy občanského zákoníku dodat pouze to, co chybí (typicky například těsnění).

__________________________________________________________________________________


Tyto obchodní podmínky blíže specifikují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitel, zákazník. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím spotřebitel. Je-li kupujícím právní subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše ve znění novel.

Stručně obecné

 • Odeslané objednávky jsou závazné a kupující uzavírá odesláním objednávky s prodávajícím smluvní vztah.
 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto elektronického obchodu.
 • Po provedení objednávky Vám bude na e-mail uvedený v objednávce zasláno potvrzení o přijetí objednávky a souhrn objednaného zboží.
 • Daňový doklad obdržíte spolu s objednaným zbožím nebo elektronickou cestou.
 • Objednávky zasíláme standardně pouze na území ČR.

Ceny

Minimální výše objednávky je 1.000,- Kč včetně DPH.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Dle dále uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za dopravné a dobírkovné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům a nezahrnují související dekorace, plnění nebo doplňky. Ceny v internetovém obchodě mohou být měněny bez předchozího upozornění. Konečnou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky. Vyhrazujeme si právo na omyl, kdy může být ve vyjímečných případech cena omylem zadána chybně. V takovém případě neprodleně kontaktujeme zákazníka k dohodě.

Způsob platby

 • platba předem na náš účet,
 • hotově při předání zboží kurýrem,
 • dobírkou.

Ceny jsou platné v okamžiku uskutečnění nákupu.

Doprava

Balné neúčtujme.

Veškeré zboží před odesláním kontrolujeme. Zboží si při převzetí důkladně v přítomnosti přepravce překontrolujte. V případě poškození sepište stručný záznam volnou formou a nechte podepsat dopravcem. Neprodleně nás o poškozeném zboží informujte na tel.: +420774128546 nebo +420416836166 a zašlete nám záznam o poškození e-mailem na info@prokoupelnu.cz . Poškození, které činí zboží nefunkčním od přepravce nepřebírejte. Při drobném poškození lze dohodnout dodatečnou slevu.

Doprava je zdarma při objednávce nad 10.000,- bez DPH v rámci ČR.

Speciální expresní doprava motokurýrem pouze v našem e-shopu, blíže viz záložka DOPRAVA.

Ceny dopravy:

 • přepravní službou PPL, DPD nebo TOPTRANS do 5 kg 90,- Kč bez DPH;
 • přepravní službou PPL, DPD nebo TOPTRANS od 6 do 30 kg 130,- Kč bez DPH;
 • Českou poštou - balík do ruky 140,- Kč bez DPH - ZRUŠENO-NEPOSKYTUJEME;
 • motokurýrem 30,- Kč/km, výchozí bod Roudnice nad Labem;
 • nad 30 kg, křehké zásilky a zásilky větších rozměrů přepravní službou TOPTRANS zpravidla na paletě 322,- Kč bez DPH, při větší vzdálenosti může být cena navýšena, bude vypočtena dle ceníku přepravce a zákazník požádán e-mailem nebo telefonicky o souhlas;
 • nad 1 m3 nebo 60 kg přepravní službou TOPTRANS 537,- Kč bez DPH;
 • poplatek za dobírkovné 60,- Kč bez DPH.

Objednané zboží nemusí být dopraveno najednou. Doslání objednaného zboží je na náklady internetového obchodu. Dopravu zajišťujeme přepravními službami nebo vlastní.

Dodací lhůty

Dostupnost výrobků je uvedena u každé zboží. Nejžádanější sortiment je běžně skladem. Dodací lhůta tohoto zboží bývá obvykle do druhého pracovního dne při objednání do 08:30 hod. (platí zejména pro expedici sortimentu SAPHO ze skladu v Líbeznicích, pro požadavek expedice týž den objednávky odeslané brzy ráno prosím raději telefonicky potvrďte v čase 8:30-8:45). Ostatní sortiment, který je skladem, expedujeme týž den při objednávce doručené do cca 11:00 s ohledem na momentální vytíženost. Dostupnost uvedená u jednotlivých výrobků se výjimečně nemusí shodovat s aktuálním stavem. Jedná se o situace, kdy zboží je aktuálně vyprodáno ze skladových zásob nebo je u výrobce či dovozce do ČR výjimečný výpadek v sortimentu. V takovém případě se budeme snažit prodlevu v dodávce zákazníkovi minimalizovat.

Pokud je uvedeno „do 10ti dnů“ bývá dodací lhůta většinou kratší – 5 až 7 dní.

Zboží SAPHO a AQUALINE, u kterého je uvedena dostupnost "skladem" nebo "2-3 dny", je doplňováno do skladu každé úterý a pátek. Stav skladu se průběžně mění. Při objednávce doručené do pondělí do 11:00 můžeme pro tyto položky zaručit téměř 100% dostupnost expedice úterý-středa, při objednávce doručené do čtvrtka do 11:00 můžeme pro tyto položky zaručit téměř 100% dostupnost expedice pátek-pondělí.

Ojediněle, kdy zboží není u velkoobchodu v ČR je dodací lhůta do dvou až třech týdnů. V takovém případě je zákazník informován a dotázán, zda trvá na objednávce.

Převzetí zásilky

Při převzetí zásilky se vždy za přítomnosti přepravce přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (výrazně promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, zásadně porušena balící páska). Pokud by byla zásilka poškozena můžete jí přezít tzv. "s výhradou" (nehte si od přepravce potvrdit), případně  zásilku nemusíte převzít.  V takovém případě nás prosím neprodleně, ještě v přítomnosti přepravce, kontaktujte na tel.: 774 128 546 nebo 416 836 166,  416837800 k dohodě o postupu.

U přepravní služby TOPTRANS je nezbytné zkontrolovat obsah zásilky před řidičem. Prosím důkladně prohlédněte nejen neporušenost obalu, ale i nepoškozenost zboží uvnitř. Na pozdější reklamace nemůže být bohužel brán zřetel.

U přepravní služby PPL jsou 3 pracovní dny k uplatnění reklamace stavu zásilky. V případě takovéto reklamace nám prosím zašlete fotodokumentaci poškození e-mailem na info@prokoupelnu.cz . Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky. Na pozdější reklamace poškození zásilky nemůže bát brán zřetel.

Pokud jste převzali neporušený balík, je ve Vašem zájmu bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout. O dalších případných závadách a nedostatcích nás informujte telefonicky nebo písemně (dopis nebo email) do tří dnů od doručení zboží. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Na pozdější reklamaci nemůže bát brán zřetel. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dokladu o zaplacení. Při drobném poškození lze dohodnout dodatečnou slevu.

Reklamace

Při zjištění závady, kterou bude kupující považovat za reklamaci, doporučujeme prvně se obrátit na autorizovaný servis výrobce. Reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis Vám též poskytne úplné a odborné informace k Vaší závadě, popř. Vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.

U vodovodních baterií, předstěnových modulů a některých dalších výrobků je zajištěn záruční servis přímo u zákazníka. Pro nejrychlejší reklamaci kontaktujte reklamační oddělení zastoupení výrobce či dovozce v ČR a domluvte termín návštěvy reklamačního technika u Vás. Pokud výrobce či dovozce neznáte, kontaktujte pro reklamaci nás.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se k reklamaci vyjádří co nejdříve ode dne jejího obdržení.

Záruční lhůta

Záruka je běžně dvouletá. U některých výrobků, například vodovodních baterií, bývá záruka delší, liší se dle výrobců. Bližší informace o záruční lhůtě naleznete u jednotlivých produktů na našem e-shopu nebo na internetových stránkách výrobce či dovozce.

Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Odstoupení od smlouvy

14-ti denní záruka vrácení peněz.

Respektujeme § 53 odst. 7 občanského zákoníku a poskytujeme 14-denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím.

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).

Podmínky vrácení peněz:

 • Zašlete email na info@prokoupelnu.cz, fax na 416 836 266 nebo písemně dopisem na naši adresu s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu …………….. (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
 • Zboží musí být naprosto neporušené, neponičené, nepoužité s neporušeným obalem a schopné dalšího prodeje.
 • K zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím.
 • Zboží odešlete běžným balíkem na adresu provozovny (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme).
 • V přiloženém dopise s datem a podpisem uveďte způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží.
 • Zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení nepoškozeného zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Vrácené zboží musí být doručeno na adresu naší provozovny: PRO KOUPELNU, areál firmy Bravea, Chelčického 1228 , 413 01  Roudnice nad Labem, nikoliv na fakturační adresu!!! Na fakturační adrese nelze zboží převzít.
 

Zrušení objednávky ze strany provozovatele

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena
 • cena u zboží byla zadána chybně neúměrně pod obecnou cenou zboží, nedojdeli k dohodě se zákazníkem na kompromisním řešení
 • objednávka nedosahuje výše 1000,- Kč včetně DPH

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, dopravce, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme Vaše data žádné třetí straně. Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí jsme připraveni Vám vyjít maximálně vstříc a dohodnout se k Vaší spokojenosti. Vaše spokojenost je pro nás prioritou a pozitivní reklamou.


DumTechno.cz - koupelnové vybavení | DumTechno.cz - instalatérské potřeby | Sedací soupravy

PRO KOUPELNU

areál firmy Bravea
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem

Tel.: 416 836 166
Mobil: 774 128 546
E-mail: info@prokoupelnu.cz
Můžete k nám zavítat:
PO - PÁ 9:00 - 17:00
SO 9:00 - 12:00
Po dohodě i mimo pracovní dobu.
www.mapy.cz

Copyright © 1998 - 2017
LR Design Studio
Všechna práva vyhrazena
All rights reserved